Polecamy

[1/2]

Podwyżka będzie mimo braku zgody rady

Wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, dotyczący zmiany taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, nie zyskał akceptacji Rady Miejskiej Świebodzic.

Najnowsze wiadomości

reklama